Elrevisionbesiktningar

Besiktning utförs enligt försäkringsvillkor och
Svenska Brandskyddsföreningens Elektriska Nämnd
är navet som administrerar och utbildar oss besiktningsingenjörer.

Detta görs för att minska risken för bränder och personskador.
Mikael termograferar alltid under besiktningarna
och from 2012 blir detta ett krav från Elektriska nämnden.

Referenser:
Kommuner
Landsting
Fastighetsbolag
Industrier
mfl